Kalibratie

Metrodim: onze naam voor de afdeling kalibratie.

Graag willen wij nog eens onder de aandacht brengen wat Metrodim, oftewel de afdeling kalibratie, voor U kan betekenen en welke voordelen wij nog meer kunnen bieden. De activiteiten van Metrodim kunnen we verdelen in 3 hoofdgroepen;

Kalibratie van meetgereedschappen:

Kalibratie van meetgereedschappen; dit houdt in dat bij binnenkomst van uw meetmiddelen, deze eerst gereinigd worden op de essentiële punten. Daarna gaan ze de meetkamer in om 24 uur te kunnen acclimatiseren en daarna worden ze gemeten volgens vastgestelde procedures. Vervolgens zal er van de meetgegevens een certificaat of meetrapport wordt opgesteld. De werkzaamheden kunnen naar aanleiding van incidentele opdrachten zijn, maar dit kunnen ook contracten zijn welke kort of langlopend zijn en met of zonder afroep van de meetmiddelen. Alles op basis van uw klantspecifieke wensen.

Bij de kalibratie van uw meetapparatuur kan het natuurlijk voorkomen dat er bepaalde items worden afgekeurd. Geen probleem, bij ons kunt U direct een aanvraag indienen voor vervangende meetapparatuur. Deze kunt U dan zelfs opnieuw laten voorzien van een meetrapport of certificaat zonder meerkosten! 

Scan & meetdiensten op basis van uw klantspecifieke producten;:

Scan & meetdiensten op basis van uw klantspecifieke producten; Scan & meetdiensten; wordt op aanvraag van de klant uitgevoerd, hierbij is de communicatie met u als klant erg belangrijk. Dit omdat er na gedegen overleg precies dat gemeten wordt wat er met u besproken is en dus van belang is. Dit kunnen metingen zijn van geometrische elementen maar ook vrije vormen ten opzichte van CAD bestanden. Ook voeren wij productscans uit m.b.v. CT scanners en 3D laserscanners. De metingen kunnen in onze vestiging in Maastricht, of in Milmort (België), maar ook op locatie bij u in het bedrijf worden uitgevoerd. Nadat de metingen zijn uitgevoerd wordt hier een meetrapport van opgemaakt. Mogelijk met grafisch ondersteuning, deze kunnen dan per e-mail in de vorm van bijvoorbeeld een PDF bestand naar u gestuurd worden zodat u snel over de meetgegevens kunt beschikken.

Allround advies:

Allround advies; Allround advies; dit met betrekking tot meetmiddelen en het gebruik hiervan, maar ook het inrichten van een meetkamer of kwaliteitsafdeling, zodat de meetmiddelen die aangeschaft worden zijn afgestemd op de producten die in uw bedrijf gemaakt worden. Tevens kan dit advies betrekking hebben op het helpen bij het maken van meetprogramma’s t.b.v. het meten van producten in uw bedrijf.

TIP:

TIP; Om het geheel van deze dienst te complementeren werken wij met speciale contracten voor kalibratie van handmeetmiddelen en/of productmeting. Bel of mail ons voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak van een van onze buitendienstmedewerkers.
Daag ons uit, leg uw vragen bij ons neer zodat wij onze sterke kanten kunnen laten spreken en maak gebruik van deze extra korting op de al zeer scherp geprijsde tarieven.