OGP – OPTICAL GAGING PRODUCTS (Vision/Video Meetsystemen)

                                    

            

OGP- Optical Gaging Products – Marktleider op het gebied van optische 2D & 3D videomeetsystemen

Behalve traditionele optische meetinstrumenten (zoals meetmicroscopen en profielprojectoren) wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van videomeetsystemen en scanners. Videomeetsystemen kunnen worden beschouwd als de opvolgers van de hierboven genoemde meetmicroscopen en profielprojectors. Bij deze apparaten wordt het beeld door een camera gedetecteerd, en op een monitor weergegeven. Meetpunten kunnen automatisch door de computer worden opgenomen en de maten uit de meetpunten berekend en gerapporteerd. Het grote voordeel van deze systemen is vooral gelegen in gebruiksgemak en snelheid van meten.

Ook de rapportage van de meetresultaten is zeer eenvoudig. De systemen kunnen bovendien worden uitgerust met extra sensoren om meerdere types metingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld extra camera’s (om objecten op de meettafel te lokaliseren, de plaats van het meetobject op de tafel kan volautomatisch worden bepaald), laser sensoren (voor optische 3d-metingen) of tastsystemen (om metingen met tasters te kunnen combineren met optische metingen).

EMS beschikt over specialisten die u over al deze meetinstrumenten kan adviseren.

Typische Industrietakken:
Aerospace
Automotive
Computer
Construction
Electronics
Media and Audio/Video Production
Metalworking
Packaging and Containers
Photonics
Plastics
Quality Assurance/Quality Control
And many others.